09156957768-05138711110
info@ajicco.com

قیمت


جهت برآورد هزینه پروژه هوشمندسازی فرم زیر را پر کرده و ارسال کنید  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
نوع واحد را انتخاب کنید.
تعداد واحد را انتخاب کنید.
متراژ واحد را بنویسید. متراژ واحد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مرحله سیم کشی را انتخاب کنید.
فایل اتوکد را انتخاب کنید.
فایل الکتریکال را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
کنترل پرده ها را بنویسید. کنترل پرده ها را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

تعداد و سایز پرده ها

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
کنترل سیستم آبیاری فضای سبز را بنویسید. کنترل سیستم آبیاری فضای سبز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

تعداد زون

توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...