info@ajicco.com
09156957768-05138711110
تماس با ما

مشاوره و طراحی پروژه هوشمند سازی

ما در مرکز هوشمند سازی اجیک توسط مشاورین  آموزش دیده و دارای مدارک معتبر، نهایت تلاش خود را می کنیم تا شما به  بهترین شکل از مزایا و قابلیت های سیستم خانه هوشمند مطلع شوید.

شما با ارسال نقشه معماری یا الکتریکال خود می توانید از طراحی و مشاوره رایگان ما بهره مند شوید.